Omezení ordinačních dob v období prázdnin

Kožní oddělení: ambulance bude zcela uzavřena 4. 7. 2016

Kardiologická ambulance
bude uzavřena 4. 7. a od 8. 8. do 19. 8. 2016.

Rehabilitace
Lůžkové oddělení bude uzavřeno od 16. 7. - 31. 7. 2016.
V tomto termínu bude zároveň omezený i provoz rehabilitačních ambulancí:
Ambulance lékařů: uzavřena v týdnu 18. - 22. 7. 2016.
Ambulance fyzioterapeutů:
  • 18. - 22. 2016 - 2 ambulance v provozu, 1 ambulance dovolená
  • 25. - 29. 2016 -  1 ambulance v provozu, 2 ambulance dovolená
Neurologie
  • Ambulance v pavilonu U  - 2. podlaží bude mimo provoz od 1. 7. do 1. 9. 2016, provoz bude zahájen 2. 9. 2016. Akutní stavy a konziliární vyšetření budou zajištěné na neurologii 3. podlaží vyšetřovna 2.
  • Ambulance Moravské Budějovice je uzavřena od 22. 6. 2016. Provoz bude zahájen 13. 9. 2016 a následně bude každé liché úterý. Akutní stavy budou ošetřeny na neurologickém odd. 3. podlaží vyšetřovna 2.
  • Ultrazvukové vyšetření tepen mozku v pavilonu U – 2. podlaží v cévní ambulanci pro internu a neurologii bude zajištěné u akutních stavů po telefonické domluvě  na kl. 688
Ortopedie  - od 4. 7. do 2. 9. 2016 bude uzavřena ortopedická ambulance 2 na poliklinice Vltavínské. Pouze každou středu od 8:30 do 13:00 tam bude probíhat ultrazvuk dětských kyčlí, a to s výjimkou 31. 8. Kdy bude ordinace uzavřena!

Odběrová ambulance: každý pátek odběry pouze do 12 hodin /místo do 13 hodin/

Ortoptická ambulance bude uzavřena: 7.7.a 13.7.; od 25.7. do 5.8. 2016.

Hematologická ambulance uzavřena ve dnech 1., 7. a 8., 28. a 29. července a od 10. do 12. a 19. srpna.

Angiologická ambulance bude otevřena 15.7. a 26.8.2016. Ostatní sudé pátky uzavřena.

Revmatologie bude uzavřena  4. 7. - 13. 7. včetně a v termínu 25.7. - 19. 8. 2016.

Endokrinologie bude uzavřena 25.7. - 19. 8. (včetně).

Diabetologická ambulance bude uzavřena v termínech 1.7. -13. 7. a 15.8. - 23. 8. 2016

Klinická logopedie: uzavřeno v období od 27. 6. do 8. 7. 2016. V době nepřítomnosti A. Kabrhelové bude zastupovat Mgr. Pavla Kolmanová.
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance