Od neděle platí úplný zákaz návštěv v Nemocnici Třebíč

Dle sdělení Krajské hygienické stanice je za čtvrtý kalendářní týden 2013 hlášeno v okrese Třebíč celkem 1520 nemocných akutní respirační infekcí na 100 000 obyvatel. Celkový nárůst oproti minulému týdnu je významný a činí 11,4 %.
Ředitel Nemocnice Třebíč Ing. Leoš Dostál rozhodl proto o zákazu návštěv, který platí od neděle 27. ledna 2013 do odvolání pro všechna lůžková oddělení.
V případech hodných zřetele o umožnění kontaktu s hospitalizovanými pacienty rozhodne pro jednotlivé případy příslušný lékař oddělení.
Tímto opatřením chráníme zejména hospitalizované pacienty před nákazou a možnými zdravotními komplikacemi.
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance