Očkování proti černému kašli

Více jak tři desítky zaměstnanců Nemocnice Třebíč byly přeočkovány proti černému kašli. Důvodem je velký nárůst výskytu tohoto onemocnění. Vakcinací prošli především zaměstnanci dětského a novorozeneckého oddělení, kde je riziko nákazy nejvyšší.     

Kraj Vysočina finančně podpořil ze svého rozpočtu přeočkování zaměstnanců vybraných oddělení u poskytovatelů zdravotních služeb, kterých je zřizovatelem. Očkování bylo dobrovolné. Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, byla na přeočkování 33 zaměstnanců dětského a novorozeneckého oddělení poskytnuta částka ve výši 20 100 Kč. Finální výši příspěvku přitom určil zájem zaměstnanců vybraných zdravotnických pracovišť.
Očkovací vakcíny byly zajištěny ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina, distributorem byla společnost Avenier a. s.
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, tímto děkuje zřizovateli za jeho zájem a aktivitu ve financování přeočkování proti černému kašli.
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance