Nový přístroj pro novorozence v Třebíči

Pro nejmenší pacienty dětského oddělení Nemocnice Třebíč je k dispozici nový moderní přístroj systému podpůrného dýchání v hodnotě 404.000,- Kč. Přístroj byl předán primářce dětského oddělení MUDr. Aleně Holubové dne 16. května 2014 na závěr jedenáctého ročníku benefičního koncertu Děti dětem. Občanské sdružení Kids For Kids, které v divadle PASÁŽ koncert již tradičně připravuje, zorganizovalo v rámci benefice vystoupení čtyř stovek žáků ZUŠ Třebíč včetně hostů ze ZUŠ Havlíčkův Brod, sboru Coruscante, skupiny MAGNIS a smyčcového kvartetu Cordial String Quartet.

„Panu Franku Spekhorstovi, duchovnímu otci akce Děti dětem a zároveň předsedovi sdružení KidsForKids, patří velké poděkování,“ zmínil radní Kraje Vysočina Martin Hyský a dodal, že si velmi váží upřímného zájmu města Třebíč o otázky spojené s chodem krajské nemocnice v Třebíči.

Samotný benefiční koncert Děti dětem byl tradičně velkolepý. Diváci ocenili výkony vystupujících i samotný smysl akce aplausem ve stoje na závěr vystoupení. Kromě podpory dětského oddělení bylo na podporu své činnosti finančně podpořeno těchto šest subjektů: Společnost pro lidi s mentálním postižením Třebíč, Nadační fond Lourdes, Přístav vodních skautů Žlutá ponorka Třebíč, Míša a Míša – sdružení pomáhající postiženým, Denní rehabilitační stacionář Třebíč a Středisko rané péče Třebíč.

Organizátorům, podporovatelům a všem sponzorům uvedených aktivit patří velký dík!

Tisková zpráva Kraje Vysočina

 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance