Nemocnici Třebíč vede Eva Tomášová

Novou ředitelkou Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace je od 1. dubna 2014 Eva Tomášová.  Ve funkci střídá  Jana Ference, který vedl nemocnici v režimu krizového managera od května loňského roku.

Eva Tomášová doposud působila jako vedoucí oddělení zdravotní péče Krajského úřadu Kraje Vysočina. Sedm let také zastávala pozici ekonomického náměstka Nemocnice Třebíč. Hlavním úkolem nové ředitelky bude udržení kvality poskytovaných služeb, rozšíření ordinačních hodin vybraných frekventovaných oborů, rozšíření služby eambulance a především bude pokračovat ve stabilizaci ekonomické situace nemocnice, kterou nastartoval její předchůdce.


--- Úvodní řeč ---

Dobrý den, dovolte, abych se představila, mé jméno je Eva Tomášová.
Nejsem vyznavač dlouhým proslovů, proto si dovolím pronést pouze pár slov.
Úvodem bych chtěla poděkovat radě kraje v čele s panem hejtmanem, která mi dala důvěru, a já udělám vše, abychom se všemi zaměstnanci nemocnice důvěru rady kraje nezklamali.
Bude to ale velice obtížné, protože Nemocnice Třebíč se po uzavření účetnictví roku 2013 stala ekonomicky nejhorší nemocnicí zřizovanou krajem.
A proto bych nyní a na tomto místě chtěla požádat všechny vedoucí zaměstnance, aby velice důsledně naplňovali nastavená kritéria hospodárnosti, neboť mým cílem je mimo jiné navázat na nastavené optimalizační procesy pana ředitele Ference.
Základním stěžejním cílem bude zaměřit se na pacienta, ať již pobytem v příjemném prostředí, léčbou a ošetřováním erudovaným, komunikativním personálem.
Z tohoto strategického cíle se budou odvíjet jednotlivé operativní cíle. Pokud jde o prostředí pro pacienty, tak to bude výstavba pavilonu chirurgických oborů, kterou bude realizovat Kraj Vysočina za maximální součinnosti nemocnice. Pokud se jedná o spokojenost pacientů s poskytováním léčebné a ošetřovatelské péče, bude cílem nejen vzdělaný, ale také komunikativní a vstřícný personál, pro který bude pacient vždy na prvním místě.
Čeká nás všechny dlouhá a trnitá cesta. Věřím, že společnými silami ji zvládneme, protože bez součinnosti, podpory a dobře odvedené každodenní práce všech zaměstnanců je jakákoli snaha managementu o pozitivní posun zcela bezvýsledná.
Věřím, že se nám to společně podaří.
Závěrem bych vás chtěl informovat, že od dnešního dne, tj. od 1. 4. 2014 bude vykonávat funkci náměstka pro léčebnou péči primářka Dr. Edita Richterová, neboť pan primář Dr. Miloslav Pink se rozhodl k 31. 3. 2014 výkon této funkce ukončit. Tímto bych mu chtěla velice poděkovat za odvedenou práci, kterou v této funkci odvedl.
Děkuji.

Ing. Eva Tomášová
Ředitelka
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance