Nemocnici Třebíč dnes provoněla vůně růží

Všeobecné sestry Nemocnice Třebíč dostaly k dnešnímu Mezinárodnímu dni sester květinový dárek. Ten jim měl symbolizovat respekt k jejich náročné profesi a dodat sil k dalšímu vykonávání. Růži od vedení nemocnice si tak odneslo více jak 370 „sestřiček“. Na svátek nezapomněly ani studentky  VŠ Polytechnické z Jihlavy, které kolegyním z oddělení, kde vykonávají praxi, dovezly bezmála 300 růží.

„Zdravotní sestry nesou velkou tíhu léčebně-ošetřovatelského procesu, starají se o pohodlí a značnou část kontaktů s pacientem a zajišťují i širokou edukaci pacientů i rodinných příslušníků“, vysvětluje důvody oslav svátku a díků ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Obdarování „květinou se s radostí ujala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Alena Hošková: „ty, které vykonávají tuto práci s obětavostí, zápalem a zodpovědností, jsou požehnáním pro pacienty i kolegy a patří jim velký obdiv a dík.“   

Během ranní směny tak zástupci vedení nemocnice a vysoké školy roznesli květiny na všechna oddělení. Takřka sedm set růží vonělo ve výtazích i na chodbách a záplava květin často mile překvapila klienty nemocnice.
„Hodně se mluví o krizi ve zdravotnictví a nedostatku personálů a o to větší jsou požadavky na ten stávající,“ doplňovala důvody akce ředitelka Tomášová: „uvědomujeme si složitost a náročnost této profese, proto jsme se snažili alespoň o drobnou a symbolickou motivaci.“ Paní ředitelka Ing. Eva Tomášová ocenila i přístup zástupců  VŠ polytechnické v Jihlavě.

Všeobecné sestry a další profese zajišťující ošetřovatelskou činnost jsou nejpočetnější skupinou zaměstnanců Nemocnice Třebíč. Dne 12. května roku 1820 se narodila Florence Nightingale, nejznámější sestra v historii světového ošetřovatelství.  

Mezi její čtyři hlavní zásady patřily: čistota, dobré a vlídné zacházení, dostatečná výživa a přívětivé slovo. Na dlouhé období se staly mottem i kritériem ošetřovatelské péče. V roce 1860 založila ošetřovatelskou školu. Byla tou, která stanovila náplň práce sestry, její zodpovědnost a samostatnou roli. Je považována za zakladatelku moderního ošetřovatelství.

„Sestra je vždy a za všech okolností oddaná, poslušná, vzdělaná a věrná lékařům a pacientům. Sestra však není kůň, sluha ani obecní policista“, řekla údajně Florence Nightingale.


                               
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance