Nemocnici navštívili zástupci zřizovatele

Dne 8. 2. 2018 navštívili Nemocnici Třebíč zástupci zřizovatele Kraje Vysočina - náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný, vedoucí odboru zdravotnictví Soňa Měrtlová a zástupce ředitele krajského úřadu - ředitel sekce pro službu veřejnosti Miroslav Březina. Zajímali se především o aktuální stav rekonstrukce pavilonu G, přípravu demolice pavilonu CH a navštívili i nový pavilon C. Prohlídka byla zaměřená mimo jiné na dodržení stanoveného harmonogramu prací a celkové sladění chodu zdravotnického zařízení s potřebami stavby. Areálem je provázela ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová a technický náměstek František Kalina.
Více o změnách v roce 20018 se dočtete v rozsáhlé tiskové zprávě na našem webu.


             
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance