Nemocnice Třebíč získala certifikát ISO 9001:2000

TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE TŘEBÍČ

V Třebíči dne 11.1.2008: Nemocnice Třebíč udělala další krok ke zkvalitnění péče o své pacienty. Po ukončení procesu certifikace dnes získala certifikát systému řízené kvality podle mezinárodně platných norem EN ISO 9001:2000. "Obdržení certifikace je pro nemocnici dalším důležitým krokem pro zvýšení kvality poskytované péče a znamenalo pro celý tým nemocnice několikaměsíční úsilí na zkvalitnění postupů a získání certifikátu. Poděkování patří všem, kteří se na procesu certifikace podíleli", říká Ing. Petr Mayer ředitel
nemocnice.

(ISO - International Standards of Organisations) ISO 9001:2000 je mezinárodní norma, která byla v ČR vydána Českým normalizačním institutem s označením ČSN EN ISO 9001:2001. Tato norma poskytuje organizacím soubor minimálních požadavků a doporučení pro efektivní řízení systému kvality. Jinými slovy se jedná o nastavení pravidel, kterými by se měla každá společnost řídit ve všech svých provozních činnostech, aby minimalizovala rizika vzniku chyb, škod a případných ztrát ve vztahu k poskytovaným službám.

Petr Maličovský MBA, ředitel certifikační společnosti URS certifikace k tomu dodává, "Tým auditorů naší společnosti prověřil nastavení řízení kvality poskytovaných služeb na všech odděleních a provozech v nemocnici Třebíč. Na základě provedeného auditu a jeho závěrů jsme vystavili nemocnici certifikát kvality, čímž jsme završili proces certifikace."

Nemocnice Třebíč ve spolupráci se zřizovatelem Krajem Vysočina pokračuje v dalších krocích zvyšování kvality poskytované péče, kterým je akreditace nemocnice. Ta by měla být dokončena v letošním roce.

URS certifikace (United Registrar of Systems Czech, s.r.o.) je součástí skupiny (ROS) Registrar of Standards (Holding) Ltd., a jako takový je akreditován UKAS. URS je nezávislý certifikační orgán nabízející certifikaciv širokém rozsahu podnikatelských aktivit. Mezi klienty URS naleznete např. Nemocnice Jihlava, Nemocnice Vimperk, R.M.A. Centrum medicíny, Alpine Pro, Grafton Recruitment, Copy General, Young&Rubicam Praha a spousty dalších.

Více informací naleznete na internetových stránkách urscertifikace.cz

Petr Mayer


 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance