Nemocnice Třebíč vystavuje výtvarné práce dětských pacientů

Vestibul a prostředí recepce Nemocnice Třebíč zkrášlí v posledním měsíci roku 2016 výstava výtvarných prací dětských pacientů. Ti při hospitalizaci na dětských odděleních navštěvují herny mateřské školy a školní družiny při nemocnicích v Kraji Vysočina. Jednotlivá dílka pak vznikají pod vedením pedagogických pracovníků.     
Výtvarné práce pocházejí ze všech „nemocnic“ na Vysočině a ukazují pestrost činnosti školy při zdravotnických zařízeních.  „Zapojení dětí do činností v nemocnicích je velmi specifické. Ovlivňuje to nejen jejich zdravotní stav, ale i velká věková roztříštěnost a často i krátkodobost pobytu,“ vysvětluje ředitelka ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina Mgr. Jana Sedláková. V roce 2005 Kraj Vysočina spojil do jednoho celku základní školy, mateřské školy a školní družiny v nemocnicích na Vysočině a vznikla nová příspěvková organizace, která zahrnuje základní školu při psychiatrické nemocnici, šest mateřských škol a školních družin v rámci kraje. Hospitalizovaní mladí pacienti, pokud jim to zdravotní stav dovolí, navštěvují tato zařízení, v psychiatrické nemocnici se učí a za pomoci pedagogů se snaží snížit dopad zameškaných dnů v kmenových školách. „ Kolegyně organizují společné herní aktivity, výtvarné, pracovní, hudební a literární činnosti, přičemž mezi oblíbené činnosti patří zejména výtvarné práce se sádrou, hlínou, papírem, či práce s korálky. Děti mají tyto aktivity rády a mají radost z výrobků, které si odnášejí domů,“ doplňuje informace o náplni Jana Sedláková.
Otevření výstavy se zúčastnila i ředitelka Nemocnice Třebíč Ing. Eva Tomášová, která ocenila snahu zaměstnanců mimořádné školy: „udržet pozornost někoho, kdo má bolesti a není v prostředí domácím, či důvěrně známém, je často velký problém, proto jsme rádi dali prostor výstavě, aby se jak děti, tak jejich pedagogové mohli pochlubit výsledky společné činnosti.“ V areálu Nemocnice Třebíč sídlí vedení Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina. „Personál dětských oddělení vítá pomoc pedagogů, protože pestrý program děti láká a dává jim zapomenout na útrapy a smysluplně zaplňuje čas prožitý v nemocnici,“ uzavírá informace Eva Tomášová.                                    
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance