Nemocnice Třebíč školí diabetiky

Nemocnice Třebíč se pod záštitou České diabetologické společnosti zapojila do 2. ročníku celorepublikového projektu „Posouzení skupinového edukačního programu pro diabetiky v diabetologických edukačních pracovištích“. Aktuálně zahájila edukační kurz pro diabetiky 2. typu léčených inzulinem. Kurz bude mít celkem 4 lekce zaměřené na témata týkající se života s cukrovkou. V týmu lektorů kurzu je lékař diabetolog, diabetologická sestra a nutriční terapeutka.


„Cílem projektu je posoudit možnosti a efektivitu ambulantních skupinových edukací diabetiků. Jde o včasnou intenzivní terapii diabetu v souladu s doporučenými postupy s využitím intenzivní komplexní léčby, což je postup zásadně ovlivňující prevenci pozdních komplikací diabetu,“ komentuje náměstkyně pro léčebnou péči Nemocnice Třebíč MUDr. Edita Richterová.

Lektoři si dali za cíl zlepšit znalosti klientů o jejich onemocnění, zdokonalit schopnosti účastníků hodnotit a následně odstranit chyby v oblasti výživy, pohybové aktivity a samotné inzulinové léčby. Změny životního stylu a postoje klientů k onemocnění by se přitom měly projevit ve zlepšení kompenzace diabetu. Ta bude laboratorně sledována během kurzu a následně po 3 a 6ti měsících od jeho zahájení. Součástí kurzu budou i praktické ukázky správného cvičení s fyzioterapeutem a ochutnávka vhodných jídel nejen v kurzu, ale i v restauraci.

„Cílem pro pilotní projekt je prokázání efektivity vedení skupinových edukací a případné následné zařazení do nabídky léčebně preventivních činností nemocnice. U pacientů očekáváme změnu náhledu na vlastní onemocnění, změna stravovacích a pohybových návyků, redukce hmotnosti i zlepšení laboratorních ukazatelů,“ uzavírá téma MUDr. Edita Richterová.


           
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance