Nemocnice Třebíč při vyšetření užívá špičkové novinky

V první polovině roku 2017 Nemocnice Třebíč zakoupila dva špičkové ultrazvukové diagnostické přístroje. Ultrazvukový přístroj pro kardiologickou ambulanci dodala společnost Electric Medical Service, s.r.o. za 2.297.790 Kč.  Druhý přístroj Flex Focus 300 určený pro urologickou ambulanci dodala firma MEDKONSULT, s.r.o. za přispění financí z Nadace ČEZ a dalších dárců za 990.990 Kč. V obou případech se jedná o prvotřídní přístroje, které zajistí široké spektrum požadovaných vyšetření včetně specializovaných výkonů, které by bylo jinak nutné řešit přeposíláním pacientů na jiná pracoviště. Zlepší se tak dostupnost zdravotních služeb a zrychlí se diagnostika pro pacienty ve spádové oblasti Nemocnice Třebíč.


Nový hi-end kardiologický ultrazvuk Vivid S70 byl dodán i s jícnovou sondou, která je nezbytná k zajištění specializovaného výkonu jícnové echokardiografie. Díky výkonu, kvalitě zobrazení a dalším specifickým funkcím patří tento ultrazvuk mezi špičkové kardiologické ultrazvuky. „V rámci dodávky byly dodány také vysoce kvalitní monokrystalové sondy včetně matrixové kardiologické sondy. Ty umožňují velice kvalitní zobrazení vyšetřované části a tím i přesnou diagnostiku a cílenou léčbu“, vysvětluje výhody ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.


Pro urologickou ambulanci pořídila Nemocnice Třebíč v tomto roce dva ultrazvukové přístroje. Na začátku roku jeden standardní a nyní druhý vyšší střední třídy, určený přímo pro urologické aplikace. Výrobcem je celosvětově uznávaný výrobce BK Medical, který nabízí jedinečnou patentovanou technologií punkcí tělem sondy a to při reálném zobrazení dvou rovin. Díky této technologii je celá punkce pod vizuální kontrolou a lze jí provádět s vysokou přesností a minimálním rizikem pro pacienta. „Nový přístroj je tak využíván nejen k rutinnímu vyšetřování močového traktu a břicha, ale také při invazivních výkonech na centrálních operačních sálech, při předoperačních vyšetření a k transrektálním vyšetřením včetně endosonografie,“ přibližuje náměstkyně pro léčebnou péči MUDr. Edita Richterová. Přístroj je vybaven punkčními nástavci, které umožňují využití k výkonům jako je nefrostomie nebo biopsie.

 

„Do konce prázdnin nemocnice plánuje ještě realizovat obnovu videořetezců na laparoskopických věžích, nákup elektricky polohovatelných lůžek pro LDN a pořízení nové ergospirometrie pro plicní oddělení,“ doplňuje informace o investicích ředitelka Eva Tomášová. Další velké investice do přístrojového vybavení budou spojené se zprovozněním nového pavilonu C – pavilonu chirurgických oborů ke konci roku 2017.


                   
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance