Nemocnice Třebíč pořádá Benefiční večer

Benefiční večer, jehož výtěžek poslouží k nákupu kompenzačních pomůcek pro hospitalizované seniory, připravuje Nemocnice Třebíč. V Třebíčském divadelním sále Pasáž vystoupí 11. listopadu herci Jan Budař, Oldřich Navrátil a Otmar Brancuzský. Součást bude i dražba umělecký děl výtvarníků z Vysočiny.      

„Populace stárne a my nechceme zapomínat na klienty, kterým díky vyššímu věku dochází síly“, popisuje záměr akce ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Eva Tomášová: „z výtěžku akce nakoupíme pomůcky, které jim usnadní hospitalizaci a urychlí návrat do běžného života.“  V třebíčském kulturním domě Pasáž vystoupí i taneční sbor aktivních seniorek Babulky a pomocnou ruku podají i vybraní žáci LŠU.  „Jsme velmi rádi, že herecké osobnosti zaujal náš záměr a podpoří bez nároku na honorář naší benefici,“ komentuje VIP podporu ředitelka Tomášová: „divákům naopak můžeme slíbit, že hereckou trojici uvidí v poměrně netradičních rolích.“ 

Větší výdělek má zajistit i dražba uměleckých předmětů. „Oslovili jsme řadu výtvarníků z Třebíče i celé Vysočiny a mnozí nám ochotně vyšli vstříc. Nové majitele tak bude těšit dobrý pocit z pomoci
i umělecká hodnota získaných předmětů“ dodává k aukci ředitelka Tomášová. Mezi draženými předměty budou i díla Lubomíra Kerndla, Zdeňka Šplíchala, Vladimíra Netoličky, nebo jihlavské výtvarnice Michaely Krátké, známé pod uměleckým jménem LaPapula.  Ty doplní i několik dětských prací ze školek a škol z vysočinských nemocnic, jejichž vedení sídlí v areálu Nemocnice Třebíč. Do dražby se může zapojit kdokoliv z diváků. Kompletní seznam prací bude vystaven na webových stránkách nemocnice od 1. 11. 2014 – www.nem-tr.cz. Vstupenky je možné za 180 Kč zakoupit v předprodeji MKS Třebíč v Národním domě (Karlovo nám. 47, Třebíč). Akce začne v 19 hodin.           

„Uvědomujeme si, že problematice seniorů a klidného stáří je stále věnováno málo prostoru. Chceme toto tabu prolomit, a proto pořádáme benefici, která může toto téma veřejnosti přiblížit“ dodává k benefici a činnosti Nemocnice Třebíč náměstkyně pro lékařskou péči MUDR. Edita Richterová:
„Nejedná se o jednorázovou aktivitu. V rámci našeho zdravotnického zařízení provozujeme oddělení LDN, a to pracoviště v Třebíči a pracoviště v Moravských Budějovicích. Postupně zavádíme nová opatření s cílem zkvalitnění péče o seniory a stále hledáme novou inspiraci.“ V tomto roce se toto oddělení zapojilo do specializovaného projektu zaměřeného na bezpečnost seniorů, který bude následně přihlášen do soutěže Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. Aktivní je nemocnice i v podpoře Senior pasů, které umožnují jejich majitelům získat slevy na vybrané placené služby. V tomto roce Nemocnice Třebíč i výrazně rozšířila nabídku termínů na objednání ke specialistům pomocí eAmbulance. „Senioři tak nemusí vysedávat dlouho v čekárnách, ale mohou se objednat na přesnou hodinu z klidu domova“ vysvětluje Edita Richterová: „pomoci jim mohou členové rodiny, stejně jako jim v klidu zajistí dovoz, protože ordinační hodiny jsme posunuli do odpoledních až podvečerních hodin.“ Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, ročně ošetří v ambulancích přes 290 tisíc klientů a 22 tisíc osob je hospitalizováno.

 „Pomozte prostřednictvím podpory Benefiční akce těm, kteří jsou často odkázáni na pochopení
a pomoc svého okolí. Své síly už v prospěch nás všech vyčerpali a teď je řada na nás, abychom pomohli my jim!“ vyzývá na závěr ředitelka Ing. Eva Tomášová.

S organizačním zajištěním akce výrazně pomáhá MKS Třebíč. Dalšími partnery jsou Město Třebíč, Český rozhlas REGION, Horácké noviny a reklamní agentura Yashica.      
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance