Nemocnice Třebíč pánuje investice do zobrazovacích metod a do další zdravotnické techniky

V roce 2016 bude Nemocnice Třebíč výrazně investovat do obnovení přístrojového vybavení. Novinky zkvalitní práci lékařů jak na operačních sálech i ve specializovaných interních ambulancích. V plánu investic jsou mobilní C rameno a ultrazvukové přístroje pro JIP interních oborů a celotělový pro radiodiagnostiku.

„Zobrazovací metody v posledních letech zaznamenaly velký technologický posun a investice do nich jsou velkým přínosem jak pro klienty, tak pro lékaře,“ vysvětluje ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Například mobilní C rameno umožňuje provádět speciální vyšetření v oborech chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie nebo cévní chirurgie přímo na operačních sálech i při intervenčních výkonech. Investice ve výši cca 1,5 mil. výrazně zjednoduší přesnou práci lékařů. Ultrazvukové přístroje budou vybaveny výrazně kvalitnějšími UZ sondami, lepší softwarem a budou napojeny do stávající sítě PACS (picture archiving and communication system - moderní systém pro správu, zobrazování, archivaci a přenos snímků z digitálních zobrazovacích systémů).

 „Plánované investice budou ze zdrojů nemocnice a o pomoc požádáme i dárce z okruhu komerčních subjektů, nebo samospráv“, doplňuje záměry Eva Tomášová.  

Mimo zobrazovací metody plánuje Nemocnice Třebíč pořídit v roce 2016 i elektromyograf umožňující neurologům hodnotit funkční stav pohybového systému a jeho zásobování nervovými vlákny, elektrochirurgický přístroj pro operační sály a speciální stůl pro operace očního oddělení. Navíc očekává i dodávky operačního mikroskopu pro oční oddělení, bodypletysmografu umožňujícího podrobné změření a zhodnocení změn v dýchacích cestách a plicích, endoskopické věže pro gastroenterologii a další pro plicní oddělení.
                                  
Mimo investic do přístrojového vybavení v roce 2016 započne v Nemocnici Třebíč výstavba nového pavilonu chirurgických oborů, jehož investorem je zřizovatel Kraj Vysočina a půjde o jeho letošní největší investici, a to ve výši 413 milionů bez DPH.  Součástí PCHO je i další etapa centralizace pracoviště a investic do zobrazovacích metod. V pavilonu bude umístěno centrální rentgenové pracoviště se třemi 3 RTG přístroji, CT a magnetickou rezonancí.               
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance