Nemocnice Třebíč otevírá kapli

Nemocnice Třebíč a Římskokatolická farnost Třebíč - Jejkov slavnostně otevřou v areálu zdravotnického zařízení kapli Andělů strážných. Ve čtvrtek 23. dubna od 14 hodin proběhne slavnostní požehnání a následně budou prostory otevřeny pro veřejnost. Využívat klidu kaple budou moci klienti, zaměstnanci i návštěvníci nemocnice každý všední den od 8 do 16 hod.

Nemocniční kaple Andělů strážných je ve spodní části budovy L (laboratoře a hematologie). Mimo standardní hodiny může zájemce o využití prostor požádat o zapůjčení klíčů na recepci nemocnice. „Hledali jsme odpovídající prostory na alespoň trochu klidném místě a věříme, že tato místnost poskytne potřené zázemí“ vysvětluje ředitelka Nemocnice Třebíč Ing. Eva Tomášová a dodává: „obecně lze říci, že volné prostory nemáme, tím spíš, že chystáme podzimní stěhování některých oddělení s ohledem na plánovanou výstavbu“.

Kaple je vyzdobena grafickými listy křížové cesty a reprodukcemi obrazů Zvěstování Páně a Anděl strážný od akademického malíře Vladimíra Komárka. Dominantní je na hlavní stěně kříž a svatostánek. „Věřím, že všem, kteří potřebují prostor pro osobní modlitbu, ke ztišení a rozjímání, poskytne kaple Andělů strážných potřebné zázemí. Nemocnice Třebíč tak nabízí jak péči o tělo, tak ducha. To je určitě dobře“ řekl krátce po žehnání farář a děkan Římskokatolické církve Jiří Dobeš.                                      
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance