Nemocnice Třebíč oslavila Mezinárodní den sester

Zdravotní sestry Nemocnice Třebíč dostaly k mezinárodnímu dni květinový dárek. Ty, které 12. května nastoupily do služby, tak neodešly „s prázdnou“, ale s „voňavým“ překvapením. To jim mělo symbolizovat respekt k jejich náročné profesi a dodat sil k jejímu dalšímu vykonávání. Růži si tak odneslo více jak 300 „sestřiček“ zapojených do péče o pacienty během „svátečního“ úterý.

 „Jsme si vědomi, že sestry nesou velkou tíhu léčebného procesu a starají se o pohodlí a značnou část dalších kontaktů s pacientem“, komentuje důvody ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Během ranní směny roznesli zástupci vedení nemocnice květiny na všechna oddělení. Nechyběly ani květiny pro noční směnu. „Chceme, aby „sestry“ byly stále připravené vyjít našim klientům vstříc a zároveň chceme, aby věděly, že si jejich poctivé práce a odpovědného přístupu skutečně vážíme“, dodává náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Alena Hošková.

 Mezinárodní den sester měli šanci oslavit a malou pozornost získat i další zaměstnanci Nemocnice Třebíč. Všichni ti, kteří využívají služeb stravovacího provozu, dostali k obědu sladký dárek. „Z pohledu rozpisu služeb a zajištění chodu je každá nemocnice velmi složitým organismem a není možné říct „děkuji“ všem naráz, proto jsme vybrali tuto specifickou příležitost a tento způsob“, uzavírá Eva Tomášová.

 Zdravotní sestry a další profese zajišťující ošetřovatelskou činnost jsou nejpočetnější skupinou zaměstnanců Nemocnice Třebíč.  Z celkového počtu 881 zaměstnanců jde o více jak polovinu.

Svátek se v tento den slaví, protože 12. května se v roce 1820 narodila Florence, nejznámější sestra v historii světového ošetřovatelství. Právě ona je považována za zakladatelku ošetřovatelství.

 Mezi její hlavní 4 zásady patřily: čistota, dobré a vlídné zacházení, dostatečná výživa a přívětivé slovo. Tyto se na dlouhé období staly mottem i kritériem ošetřovatelské péče. V roce 1860 založila ošetřovatelskou školu. Byla tou, která stanovila náplň práce sestry, její zodpovědnost a samostatnou roli. Je považována za zakladatelku moderního ošetřovatelství.

 „Sestra je vždy a za všech okolností oddaná, poslušná, vzdělaná a věrná lékařům a pacientům. Sestra však není kůň, sluha ani obecní policista“: řekla údajně Florence Nightingale.

                                  
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance