Nemocnice Třebíč o víkendu bavila, vzdělávala i zachraňovala životy

Den otevřených dveří přilákal v sobotu do areálu Nemocnice Třebíč stovky návštěvníků. Ti zdarma absolvovali desítku screeningových a preventivních vyšetření a užívali si doprovodný program. V několika případech přitom vyšetření odhalilo u návštěvníků vážnější zdravotní komplikace vyžadující okamžitou léčbu.

Největší zájem byl o měření krevního tlaku, určení hladiny glykemie, orientační určení krevní skupiny a měření saturace kyslíku v krvi. Vyšetřeno bylo přes pět set lidí. Neočekávaný zájem byl o specializovaná vyšetření.

„Nad veškerá očekávání byl zájem lidí absolvovat sonografické vyšetření tepen mozku, na které čekali už před oficiálním začátkem akce a na závěr jsme prodloužili ordinační dobu o více jak hodinu“, popisuje ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová a ve výčtu pokračuje: „za 6 hodin vyšetřila primářka kožního oddělení MUDr. Věra Pavlasová přes 160 lidí“. Právě toto oddělení prokázalo jak důležitá je prevence. Diagnostikována byla závažná onemocnění. „Třikrát byla diagnostikována rakovina kůže, přičemž jedenkrát se jednalo o zhoubný nádor. U další návštěvnice jsme odhalili kožní boreliózu“, komentuje výsledky vyšetření ředitelka Tomášová: „informace z neurologické ambulance tak alarmující nejsou, ale zdravotní stav jednoho z návštěvníků byl natolik vážný, že s lékařem ihned domlouval následnou neodkladnou léčbu“.

Velký zájem byl i o činnost poraden, především o léčbu závislosti na tabáku a také poradnu věnující se prevenci bolesti zad. Celý den byl v obležení i stánek Zdravého města Třebíč, kde děti čistily zuby dinosaurů a získávaly tak samy potřebné návyky. Zcela specifický byl stůl, kde grafik a tvůrce comicsů Petr Kopl maloval karikatury návštěvníků. Ti jeho úsilí mohli odměnit drobným finančním příspěvkem, které na závěr akce předal v prospěch nemocnice ředitelce Evě Tomášové. Celkem vybral 1440 korun.

Velkou pozornost návštěvníci věnovali i exkurzím na operační sály a také prodejním stánkům, kde zaměstnanci nemocnice nabízeli své vlastní výrobky – keramiku, kabelky, šperky a další.     

„Obrovský zájem veřejnosti o své zdraví a o dění v Nemocnici Třebíč byl potěšitelný a zároveň zavazující. Velké díky si zaslouží všechny spolupracující subjekty a především aktivně zapojení zaměstnanci, kteří celý den s úsměvem, profesionalitou a chutí zvládali nápor návštěvníků. Děkujeme.“, uzavírá Den otevřených dveří ředitelka Eva Tomášová.  

Do akce byli zapojeni: zaměstnanci Nemocnice Třebíč, VZP, ČEZ, Červený kříž, Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina , ZZS Kraje Vysočina, Městská policie Třebíč, Oblastní charita Třebíč, Zdravé město Třebíč, Státní zdravotní ústav, Domov bez zámku, YO YO clubu Jihlava a Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč.

Záštitu nad akcí převzal starosta Třebíče Ing. Pavel Janata a partnery akce byly společnosti TEDOM, ČEZ, VZP a Český rozhlas REGION.                       
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance