Nemocnice Třebíč nabízí novou metodu ošetření křečových žil dolních končetin


Pro ošetření a léčbu křečových žil dolních končetin existuje několik moderních metod. Chirurgické oddělení Nemocnice Třebíč nyní nově nabízí odstranění varixů endoluminální technikou, která patří k moderní, minimálně invazivní alternativě řešení křečových žil na dolních končetinách od drobných pavoučkovitých žil až po velké hlavní kmenové varikosní žíly. „Principem radiofrekvenční operace je bipolární elektrodou indukovaná tepelná energie zhruba 60° C, tato elektroda je zavedena do varikosní žíly, kde pak působí na žilní stěnu a vede v první fázi k jejímu smrštění, ve druhé fázi pak dochází k denaturaci bílkoviny žilní stěny a postupnému zániku celé žíly. Zákrok se provádí v celkové anestezii,“ uvedl MUDr. Pavel Jedlička.


 


Na rozdíl od klasicky prováděné operaci křečových žil nedochází při této metodě ke krvácení a k tvorbě rozsáhlých bolestivých hematomů, nezanechává pigmentové skvrny ani jizvy. Pacient může běžně zatěžovat operovanou končetinu ihned po operaci. Obvyklá doba hospitalizace je 24 hodin od provedení operačního výkonu. Pracovní neschopnost nebývá obyčejně nutná déle jak 5 dnů. Ošetření drobných pavoučkovitých žil se provádí bez anestezie a ambulantně.


Metoda radiofrekvenční ablace je šetrná, efektivní a bezpečná metoda v léčbě křečových žil. Sonda a použití generátoru zatím není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Cena zákroku činí cca 12 300 Kč při ošetření velkých žil. Ambulantní ošetření drobných pavoučkovitých žil se provádí na kožní ambulanci. Náklady jsou však vyváženy krátkou pracovní neschopností, výborným kosmetickým efektem, prakticky bezbolestným pooperačním průběhem a minimálním počtem komplikací.


Zájemci o konzultaci a následné eventuální řešení varixů dolních končetin výše uvedenou metodou se mohou objednávat do cévní ambulance chirurgického oddělení Nemocnice Třebíč osobně přes recepci, nebo telefonicky každé pondělí od 8 do 12 hodin přímo na telefonním čísle 568 809 780.


 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance