Nejlepsi-nemocnice.cz,

Je určitě pravdou, že jsme na konci minulého roku a potom zejména v tomto roce slyšeli a slyšíme o některých nemocnicích na Vysočině více než je zdrávo. Jako hejtman tohoto kraje jsem si již někdy říkal, zda vůbec veškerá ta obrovská energie, kterou jsme do snahy o zlepšení fungování našich nemocnic vložili a vkládáme, má nějaký výsledek, jestli ta veškerá opatření, která nemocnice zavedly a zavádějí a která my jako zřizovatel kontrolujeme nejsou jen zbytečným plahočením a ztrátou času.

Osobně mám docela radostný pocit, že tento týden nám více než 17 000 účastníků ankety s názvem „Volba NEMOCNICE ČR 2007 z pohledu pacientů“ odpovědělo, že naše snažení má smysl a že přináší první plody.

Na celkem 22 otázek odpovídalo za celou Českou republiku celkem 17 542 respondentů, k nemocnicím v kraji Vysočina se potom vyjádřilo celkem 1 064 respondentů. Většina z Vás si asi již přečetla, že z hlediska hodnocení pacientů získala v soutěži Nemocnice roku 2007 pomyslnou bronzovou medaili Nemocnice Havlíčkův Brod. To, že se Nemocnice Havlíčkův Brod stala podle hlasování pacientů třetí nejlepší – třetí nejlaskavější nemocnicí v České republice, považuji za velký a obdivuhodný úspěch všech jejích zaměstnanců. Otevřeně říkám, že nikdo si dle mého názoru více nezasloužil takovéto zadostiučinění než právě zaměstnanci Nemocnice Havlíčkův Brod. V některých chvílích tohoto roku jsem měl skoro pocit, že si prochází něčím, co nemá daleko od pekla.

Já ale v tomto článku nechci psát pouze o Nemocnici Havlíčkův Brod, ale chci napsat o nemocnicích Vysočiny jako celku. Pokud si dáte tu práci, otevřete si webovou stránku http://www.nejlepsi-nemocnice.cz a začnete porovnávat kvalitu péče hodnocenou očima pacientů v nemocnicích Vysočiny s průměrnou úrovní v nemocnicích v České republice porovnáváním odpovědí na anketní otázky, potom dojdete k závěru, který jednoznačně vyznívá ve prospěch nemocniční péče na Vysočině. Pusťme se tedy společně do porovnávání.

Z celkového počtu 22 otázek jich 6 přímo jednoznačně neumožňuje porovnat kvalitu péče o pacienta v nemocnicích. Jedná se o následující otázky:

Uvítali byste více dostupných informací o kvalitě zdravotní péče poskytované zdravotnickými zařízeními, ve kterých se budete léčit?
Podle čeho se rozhodujete při výběru nemocnice?
Jaké informace považujete osobně za nejdůležitější při volbě zdravotnického zařízení?
Kdy proběhla Vaše poslední hospitalizace v této nemocnici?
Zhubli jste při pobytu ve zdravotnickém zařízení?
Ocenili byste, kdyby se pravidelně kontrolovala kvalita poskytovaných služeb v nemocnicích?

Dalších 16 otázek je již jednoznačně zaměřeno na hodnocení kvality přístupu nemocnic k pacientovi. Z těchto 16 otázek v 16 případech (100%!) hodnotili účastníci ankety kvalitu péče o pacienta v nemocnicích na Vysočině výše než byla průměrná hodnota pro nemocnice v celé České republice. Ve všech, zdůrazňuji ve všech odpovědích dopadly nemocnice z Vysočiny tedy lépe než je průměr nemocnic v České republice!

Neodpustím si to a nyní uvedu všech 16 otázek s tím, že za každou otázkou v závorce napíši procentuelní zisk pro odpověď výborně nebo Ano, a to nejprve průměr u nemocnic z Vysočiny (V) a na druhém místě potom průměrný procentuelní zisk u nemocnic v celé České republice (ČR).

Představili se Vám v této nemocnici ošetřující lékaři? (V 77%, ČR 73%)
Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři? (V 57%, ČR 53%)
Představily se Vám v nemocnici ošetřující zdravotní sestry? (V 56%, ČR 54%)
Jak hodnotíte úroveň komunikace se zdravotními sestrami? (V 58%, ČR 55%)
Byli jste dostatečně seznámeni s možnými riziky lékařského zákroku? (V 84%, ČR 79%)
Jak hodnotíte vstřícnost personálu nemocnice? (V 57%, ČR 55%)
Jak hodnotíte pozitivní povzbuzování ze strany personálu? (V 51%, ČR 48%)
Jak hodnotíte možnost častých návštěv v nemocnici? (V 70%, ČR 61%)
Jak hodnotíte čistotu v nemocnici? (V 66%, ČR 56%)
Jak hodnotíte útulnost prostředí v nemocnici? (V 45%, ČR 41%)
Jak podle Vás hodnotí Vaše okolí kvalitu poskytované péče v nemocnici? (V 37%, ČR 35%)
Staral se o Vaší výživu během hospitalizace specializovaný odborník? (V 43%, ČR 33%)
Byl sledován příjem stravy během Vašeho pobytu v nemocnici? (V 60%, ČR 51%)
Ptal se Vás někdo při příjmu do nemocnice na úbytek hmotnosti a příjem stravy? (V 56%, ČR 47%)
Byla po Vašem přivolání reakce zdravotnického personálu dostatečně rychlá? (V 73%, ČR 71%)
Jste spokojeni s kvalitou provedeného zákroku? (V 79%, ČR 76%)

To jsou tedy otázky včetně procentuelní sumarizace odpovědí. Samozřejmě pořád je a bude co zlepšovat. Na druhé straně je jednoznačně vidět, že naši Vysočinští lékaři i nelékaři se starají o pacienty v nemocnicích na Vysočině lépe než je český průměr, a to je po delší době pro nás občany Vysočiny i naše zdravotníky skutečně dobrá zpráva.

Miloš Vystrčil

hejtman Vysočiny
www.vystrcil.cz
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance