Návštěva ze Zakarpatské Ukrajiny

Nemocnici Třebíč navštívila politická reprezentace Zakarpatské Ukrajiny, včetně nejvyšších představitelů této oblasti. Po prezentaci činnosti Nemocnice Třebíč se v rámci krátkého setkání účastníci ptali na obecnou organizaci zdravotní péče a její financování i na součinnost s ZZS. Na závěr navštívili zájemci nový Pavilon C.


                 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance