Na Třebíčské LDN pomáhají dobrovolníci

V Nemocnici Třebíč na oddělení LDN pomáhají i dobrovolníci z Charity. Svojí přítomností se snaží zpříjemnit čas hospitalizovaným klientům. Hlavní náplní jejich činnosti je rozptýlení pacientů, povídání si s nimi i zajištění procházky do parku v areálu nemocnice.

Záměr Charity Třebíč pomoc nemocnici je dlouhodobý a v poslední době se náročné podmínky daří plnit. „Dobrovolníků máme více, pomáháme například v domech seniorů, ale činnost v rámci oddělení dlouhodobě nemocných je skutečně velmi náročná a specifická,“ popisuje koordinátorka dobrovolníků Blanka Spilková: „není takový časový prostor na navázání kontaktů jako v domovech důchodců, klient mají zdravotní omezení a proto je to velký nápor na psychiku dobrovolníků“.  Ti se setkávají s klienty na pokojích, povídají si s nimi a v případě odpovídajícího zdravotního stavu je vyvedou, nebo vyvezou na křeslech s kolečky, na „procházku“. Nejčastějšími cíli je park v areálu, nebo občerstvení se zákusky a kávou. „Práce dobrovolníků si velmi vážíme. Zdravotní personál nemá na takto časově náročnou péči o jednotlivce prostor, není možné, aby se například sestra na půl hodiny vzdálila z oddělení,“ popisuje okolnosti pomoci ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová: „přitom ale vidíme, jak moc někteří klienti pookřejí, když dojedou na kávu a chvilku si povídají“.

Dobrovolníkem se může stát takřka každý, ročně jich máme kolem tisícovky. Někdo pomáhá klientům středisek Oblastní charity Třebíč, někdo v sousedské pomoci, někdo při dobročinných sbírkách, někdo v krizových situacích či živelných pohromách. Práce pro LDN vyžaduje trpělivost a značnou míru sociálního cítění, určitou životní zkušenost a komunikativnost,“ dodává koordinátorka Blanka Spilková: „ dobře se uplatní třeba ti, kteří se dříve starali o někoho z rodiny a teď chtějí zkušenosti využít nebo lidé, kteří do svého života touží zařadit hlubší lidský rozměr“.  

Případní zájemci o dobrovolnickou činnost mohou kontaktovat Dobrovolnické centrum Oblastní charity Třebíč, L. Pokorného 15, tel. 568 408 482, mobil 739 389 138 nebo 775 179 314, další informace na: http://trebic.charita.cz/strediska/dobrovolnicke-centrum-a-sousedska-pomoc/.

Vedení Nemocnice Třebíč se snaží zpříjemnit pobyt klientům různými způsoby. Jedním z nich je v nedávné době otevřená knihobudka, kde si mohou zadarmo vzít knížku, která jim zkrátí čas hospitalizace. Na pomoc seniorům je zaměřen Benefiční večer, jehož výtěžek bude použit na nákup kompenzačních pomůcek. V úterý 11. 11. 2014 v 19 hodin vystoupí v KD Pasáž Jan Budař, Oldřich Navrátil, Otmar Brancuzský a další.


     
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance