Mezinárodní den sester I

Krásné ráno, vážená kolegyně, vážený kolego,


dnes je 12. květen - Mezinárodní den sester, svátek všech nelékařských zdravotnických pracovníků.

Dovolte mi, abych Vám jménem vedení nemocnice poděkovala za kvalitní práci, kterou 365 dní v roce odvádíte.


Naše práce má spoustu barev, jako život, naše práce je život sám.


Neznám jiné povolání, které by se tak intenzivně setkávalo s lidskými pocity, radostí, starostí, zármutkem, utrpením a bohužel i zlobou, byť někdy pochopitelnou.


Možnost sdílení pocitů s našimi pacienty je dar, ale je to dar vzájemný, chraňme si ho a šetřeme  s ním, abychom naše krásné povolání zvládli vykonávat řadu let.


Přeji Vám spokojené a  usměvavé pacienty, těším se na setkání s Vámi.


Alena Hošková

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči


                           
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance