Lékařská pohotovostní služba se přesouvá na chirurgii

K 2. lednu 2013 dochází ke změně umístění Lékařské pohotovostní služby (dříve LSPP – lékařská služby první pomoci).
Ordinace v budově U se ruší. Nově bude umístěna v přízemí pavilonu CH za chirurgickou ambulancí.
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance