LDN Moravské Budějovice

Základním posláním LDN – léčebny dlouhodobě nemocných je rekondiční a rehabilitační péče se snahou zlepšit prosperitu nemocných se zkvalitněním jejich života a s následným návratem do domácího prostředí. Stanice v Moravských Budějovicích toto poslání plní příkladně, s láskou a pečlivostí.

Nejen prvotřídní péče a starost, ale také hry, trénink, veselí a laskavost, takový je pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných v Moravských Budějovicích – na detašovaném pracovišti Nemocnice Třebíč.


                           
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance