KURZ SANITÁŘ

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč ve spolupráci s Nemocnicí Třebíč pořádá kvalifikační kurz Sanitář. Přes velký zájem je ještě pár volných míst. Kurz začne dne 2. března 2017. Důvodem je nedostatek těchto kvalifikovaných zdravotnických pracovníků na pracovním trhu.

Kurz „Sanitář“ je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR. Podmínkou pro přijetí do kurzu je dokončené základní vzdělání, dovršení věku 18 let a dobrý zdravotní stav. „Výuka je rozvržena do 3,5 měsíců a bude probíhat vždy dva dny v týdnu v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách“, vysvětluje ředitel školy RNDr. Miroslav Dočkal a dodává: „vzdělávací program je koncipován modulovým způsobem vzdělávání, jednotlivá moduly na sebe plynule navazují a umožňují propojení teorie s praxí.“  Začátek kurzu je dne 2. března 2017 ve 14 hodin v budově školy na Žižkově ulici č. 505 v Třebíči. Hodinová dotace kurzu je 180 hodin, z toho 100 hodin teorie a 80 hodin odborné praxe. Praxe účastníků kurzu probíhá v Nemocnici Třebíč. Po absolvování kurzu a vykonáním praktické a teoretické zkoušky před zkušební komisí obdrží účastníci kurzu osvědčení, kterým získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře. „Odborné vzdělávání poskytuje účastníkům kurzu ucelený soubor potřebných vědomostí a manuálních dovedností důležitých pro jejich pracovní uplatnění a o takové máme zájem“, dodává k možnosti dalšího uplatnění ředitelka Nemocnice Třebíč Ing. Eva Tomášová. Absolventi tak mají šanci na zajištění trvalého zaměstnání.   Účastníci kurzu získají přehled o stavbě, funkci a změnách lidského organismu, získají základní poznatky z psychologie potřebné k poznání a pochopení osobnosti nemocného. Osvojí si ošetřovatelské postupy potřebné pro poskytování základní ošetřovatelské péče včetně poskytnutí první pomoci. Absolvent kurzu pak může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, laboratorní nebo lékárenské péče.Více informací a přihlášku je možné získat  na www.szstrebic.cz, telefonicky na čísle 568 610 101. Kontaktní osoba: Mgr. Alena Francová.


 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance