Konference o účinné obraně proti domácímu násilí

Nemocnice Třebíč ve středu 22. března pořádá konferenci zaměřenou na účinnou obranu proti domácímu násilí. Zástupci organizací pomáhající obětem budou zdravotníkům prezentovat různé možnosti ochrany a pomoci. Cílem je poskytnout maximum ucelených informací, aby personál v případě setkání s obětí mohl účinně poradit.


„Domácí násilí je stále častější a zdravotníci se s obětí mohou setkávat často jako první. Proto považujeme za důležité proškolit kolegy, vždyť i v tomto případě platí to, co u nemocí, že důsledná prevence může zajistit rychlé a méně problematické léčení,“ vysvětluje důvody konání akce ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Přednášejícími budou zástupci Policie České republiky, Bílého kruhu bezpečí, Intervenčního centra Kraje Vysočina i Třebíčského centra z. s. Součástí akce bude i výpověď skutečné oběti násilí a prezentace společnosti nabízející homeopatika pozitivně působící na lidi vystavené extrémnímu stresu, ztrátě sebedůvěry a úzkosti.

„Akce je dobrovolná, určená prioritně personálu naší nemocnice a zájem byl od začátku veliký.  Chápu to jako skvělý projev soucítění i chuti pomáhat a účastníkům děkuji,“ doplňuje Eva Tomášová.
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance