Koláč pro hospic

Akce koláč pro hospic upozorňující na paliativní péči a shromažďující finanční prostředky pro její poskytovatele dnes osladila Třebíč. Dobrovolníci prodávali koláčky za 20 korun a výtěžek bude použit pro Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč. Jeho vedoucí pracovnice Mgr. Eva Vráblová a Eva Hanáková navštívily Nemocnici Třebíč a poděkovaly za aktivní spolupráci, která napomáhá pacientům i vzniku krajské koncepce hospicové péče. Velké koláče převzali ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová a primář LDN MUDr. Nabil Ahmadie.


   
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance