Kampaň 30 dnů pro léčbu a prevenci CMP

Kampaň 30 dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod (CMP ) ve dnech 12.9.-7.10.2011. Na neurologických odděleních v ČR ve výše uvedeném období se uskuteční dny otevřených dveří pro laickou veřejnost s nabídkou základních informací v problematice CMP.

V nemocnici Třebíč se uskuteční v termínu 22.9.2011 

  • od 14,00 do 15,00 v přednáškové místnosti  4.podlaží UNP přednáška na téma CMP (příznaky, diagnostika, terapie, rizikové faktory,prevence)
  • od 15,00 do 18,00 na neurologické ambulanci  2.podlaží UNP možnost  vyšetření: sono MTM, TCCS, TK,TF, BMI, edukace (racionální životospráva, rizikové faktory,..)

Vyhlašovatelem a odborným garantem tohoto celostátního projektu je Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Kampaň poukazuje, že CMP je velmi závažný,akutní a léčitelný stav,pokud jsou léčba a péče  poskytnuty včas. Základními cíly kampaně jsou: l.zvyšování informovanosti obyvatel o příznacích a nutnosti okamžitě volat 155 nebo 112, tak aby došlo k co nejčasnějšímu zahájení léčby. Druhé zvyšování informovanosti obyvatel o rizikových faktorech a možnostech prevence včetně úpravy životního stylu a léčby rizikových faktorů.

Prim. MUDr. Jiřina Vošmerová
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance