Jedničkářům Nemocnice Třebíč osladí život

Ústavní lékárna Nemocnice Třebíč odmění žáky se samými jedničkami. Ti nejrychlejší, kteří v poslední školní den (30. 6.) přijdou s rodiči do lékárny, nakoupí za více jak 500 korun a ukážou vysvědčení plné jedniček, dostanou sladký dárek. Odměna bude připravená pro jedničkáře ve třech věkových kategoriích - pro děti z prvního stupně (1. až 5. třída), žáky na druhém stupni (6. až 9. třída) a studenty středních škol.

O dárek nebudou připraveni ani ti, kteří přijdou druzí a třetí v pořadí. Přesto - vyhrávají ti nejrychlejší!

Těšíme se na Vás, bezpečné prázdniny začínají v lékárně Nemocnice Třebíč.

Vedení Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance