Informace z lékárny

Platnost lékařského předpisu (receptu)
-    „obyčejný“ recept platí 14 dní,
-    recept na antibiotika platí 5 dní,
-    recept z pohotovosti platí 1 den po dnu vystavení,
-    recept na omamné a psychotropní látky (recept s modrým pruhem) platí 14 dní,
-    platnost opakovacího receptu (tj. recept, který umožňuje více vydání, resp. vyzvednutí za sebou) je půl roku, lékař ji však může prodloužit – maximálně na 1 rok.

Lékař nesmí předepsat pacientovi na jednom receptu množství léků větší než na 3 měsíce (zdravotní pojišťovna množství léku větší než na 3 měsíce neuhradí). Proto byl zaveden opakovací recept, který má pacientovi ušetřit návštěvu lékaře.
Na opakovacím receptu se nesmí předepisovat léky s obsahem návykových látek – např. Hypnogen, Stilnox, Korylan, Lexaurin apod.  

Platnost výpisu z receptu je stejná jako platnost receptu, počítá se ode dne vystavení výpisu.
Platnost e-receptu (elektronického receptu), stejně jako papírového, je 14 dní.
Platnost poukazu je 3 měsíce.

Jarolímková Věra PharmDr.

 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance