Hejtman Jiří Běhounek varuje před konzumací nebezpečného alkoholu

V souvislosti s rostoucím počtem hlášených úmrtí po požití nebezpečného pančovaného alkoholu doporučuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek všem spoluobčanům vyvarovat se jakékoli konzumace alkoholu nejistého původu. I přesto, že kontrolní orgány intenzivně hledají zdroj a původ nebezpečných tekutin, nikdo neví, jaké množství smrtelně jedovatého alkoholu je aktuálně v oběhu.

„Jako lékař si uvědomuji, že bojujeme o čas a každý jeden z nás rozhoduje o svém zdraví. Žádám tedy všechny spoluobčany, aby nehazardovali se svým zdravím a vyhnuli se podezřelým nálevnám, v lepším případě  nekonzumovali alkohol vůbec. Nelegální výroba a především nelegální distribuce jedovatého a nekolkovaného alkoholu si vybírá obrovsky krutou daň. I když je dnešní lékařská věda hodně daleko, nad otravou metylalkoholem stále nevyhráváme,“ apeluje Jiří Běhounek s tím, že nikdo neví, kolik se nebezpečného alkoholu dostalo do oběhu a kam všude byl distribuován. Proto je třeba také věnovat maximální pozornost  konzumaci již dříve zakoupeného alkoholu a při sebemenším podezření jej nekonzumovat, nechat prověřit celní správou, kontaktovat či upozornit hygieniky nebo státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. V případě jakýchkoli zdravotních komplikací pak okamžitě navštívit kteroukoli krajskou nemocnici a podrobit se VČAS vyšetření, v akutních případech neprodleně volat záchrannou službu.

„Abychom zabránili dalšímu ohrožení lidských životů, bude nejpozději dnes odpoledne na všechny mailové adresy obcí našeho kraje rozeslána tato informace určená k veřejnému vyvěšení, obsahující telefonní kontakty na  konzultační linky. Informační kampaň posílíme ve všech krajem zřizovaných středních školách a domovech důchodců. Ze strany vedení kraje zaznělo jednoznačné doporučení všem kompetentním orgánům a organizacím ke zvýšení informovanosti spotřebitelů s jasnou definicí rizika,“ uzavřel Běhounek, který dnes celou situaci konzultoval v rámci úzké odborné pracovní skupiny. Aktivovat krizový štáb je připraven v okamžiku dalšího zhoršení situace nebo nárůstu případů otrav metylalkoholem v regionu.

Důležité odkazy:

Toxikologické informační středisko: www.tis-cz.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz 
Informační telefonní linka při podezření na otravu: 224 919 293, 224 915 402


BĚHOUNEK, Jiří. Jiří Běhounek varuje před konzumací nebezpečného alkoholu. Kraj Vysočina [online]. Jihlava, 2012 [cit. 2012-09-12]. Dostupné z: http://www.kr-vysocina.cz/jiri-behounek-varuje-pred-konzumaci-nebezpecneho-alkoholu/d-4046345/p1=1013
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance