Evakuační cvičení v Nemocnici Třebíč

Dne 15. 6. 2011 ve 13,00 hod. Nemocnice Třebíč obdržela od neznámého muže anonymní telefonát o uložení balíčku s blíže neurčenou látkou na kožním oddělení nemocnice. Balíček údajně ve 14,00 hod. exploduje a zamoří oddělení.

Simulovaná situace hrozby bombového útoku zahajuje cvičení. Reakce nemocnice je okamžitá a rychle se rozbíhají opatření k řešení této mimořádné události. Ředitel nemocnice svolává krizový štáb a nařizuje prohlídku prostor kožního oddělení. Rozhoduje o okamžité evakuaci pacientů a personálu do přednáškového sálu nemocnice a vedoucím evakuace pověřuje vedoucího údržby a služeb. Při prohlídce kožního oddělení je nalezen podezřelý balíček, prostor je označen výstražnými páskami a vstoupit sem může pouze policejní pyrotechnik. Zaměstnanci technického odboru si oblékají reflexní vesty, rozmísťují orientační tabule a uvolňují cestu k evakuačnímu středisku.

Patnáct pracovníků kožního oddělení musí urychleně evakuovat dvacet čtyři pacientů. Nyní je důležité zabránit panice. Primářka a vrchní sestra kožního oddělení informují pacienty o plánovaném cvičení a evakuaci a dávají jim podepsat souhlas s pořízením fotografií, které budou sloužit ke zdokumentování cvičení. Personálu kožního přicházejí na pomoc z ostatních oddělení sanitáři s vozíky a sedačkami. Každý pacient dostává „Evakuační kartu“ se svými osobními údaji. Na kartě je barevným proužkem rozlišen momentální zdravotní stav pacienta, potřeba zdravotnického doprovodu a způsob dopravy. Při evakuaci je nutné převézt i dokumentaci pacientů, léky a nezbytný zdravotnický materiál. Na pomoc přicházejí i pracovnice ekonomického odboru. Nezapomnělo se ani na ústavního psychologa, který pacienty doprovodí až do evakuačního střediska. Po odchodu pacientů jsou na oddělení vypnuta všechna media, vrchní sestra zamyká oddělení a jako poslední odchází do evakuačního centra. Pro evakuované je zde připraven barel s pitnou vodou a stravovací provoz je připraven do střediska dodat i teplou stravu podle potřeb pacientů.

Za evakuovanými pacienty a personálem přichází v roli vedoucího krizového štábu ředitel nemocnice, krátce hodnotí proběhlou akci a děkuje všem za pochopení a pomoc při realizaci evakuace. Cvičení ve 13,35 hod. končí, pacienti a personál se vracejí na oddělení a život nemocnice nabírá svůj obvyklý rytmus.

Členové krizového štábu při hodnocení nácviku této mimořádné události ocenili, že zaměstnanci přistupovali k evakuaci zodpovědně a pacienti svým postojem projevili pochopení. Celkový závěr - evakuace byla dobře zorganizovaná, proběhla v klidu, bez paniky a v optimálním čase dvaceti minut.

Zdroj: Zdravotnický portál Kraje Vysočina
         
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance