Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří Nemocnice Třebíč 2015 nabídne návštěvníkům řadu preventivních a informačních vyšetření, poučení, jak pečovat o zdraví i zábavu. Součástí programu bude představení zcela nových odborných ambulancí i oblastí, které standardně nemocnice nenabízí. Akce se uskuteční  dne 19. 9. 2015 od 10:00 do 16:00 hodin.

„Věřím, že například sonografické vyšetření tepen mozku, měření nitroočního tlaku a poradna léčby závislosti na tabáku budou pro návštěvníky velmi zajímavé“, rozebírá program ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová a pokračuje: „nabídneme i měření tlaku, či glykemie krve, ale nepochybuji, že i přes velkou dostupnost bude o tyto vyšetření velký zájem.“ Nemocnice chce tradiční akcí upozornit na nutnost pravidelné péče o vlastní zdraví a na velký význam preventivních vyšetření. U všech nemocí platí, že pokud jsou diagnostikovány v brzkém stadiu, jsou mnohem lépe léčitelné, než pokud dojde ke stanovení diagnózy pozdě. Příchozí mohou proto absolvovat i kontrolu kožních znamének a důsledků přisátí klíštěte, nebo navštívit poradnu zaměřenou na boj s bolestí zad. „Vybírali jsme nejen obory obecně velmi žádané, odpovídající danému ročnímu období, ale i ty atraktivní a ne zcela běžné“, dodává náměstkyně léčebné péče MUDr. Edita Richterová. Její slova potvrzuje i doprovodný program – exkurze na operační sály, nebo možnost seznámení s plánovanou výstavbou nového pavilonu chirurgických oborů.

Do dění v areálu Nemocnice Třebíč se zapojí i spolupracující subjekty. Zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany zavedou zájemce do virtuální elektrárny a nabídnou testovací jízdy v elektromobilu. Zdravé město Třebíč nabídne proškolení dětí v péči o chrup, a to za pomoci zubatých dinosaurů, nebo hod obří cigaretou na cíl, do popelnice. Studentky Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč pomocí simulátoru stárnutí „posunou“ zájemce na malý okamžik o desítky let a Červený kříž proškolí v poskytování první pomoci.

„Chceme, aby si na své přišel skutečně každý. Rozšířená bude i nabídka zdravého občerstvení, ve vestibulu bude možné zhlédnout atraktivní tematickou výstavu, dále bude umožněno diskrétní vyšetření na AIDS“, doplňuje na závěr ředitelka Tomášová.

Záštitu nad Dnem otevřených dveří Nemocnice Třebíč převzal starosta města Třebíč Ing. Pavel Janata. Partnery akce jsou skupina ČEZ a VZP.   
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance