Den bez tabáku v Nemocnici Třebíč

Nemocnice Třebíč dnes netradičním způsobem připomene Světový den bez tabáku.  Všichni - v areálu nemocnice přistižení kuřáci - dostanou leták s informacemi o škodlivosti kouření a kontakt na novou ambulanci, zabývající se tabákovou závislostí. Pomáhat v demonstraci neblahého účinku této závislosti bude sestrám žákyním i netradiční panenka. Ta dokáže „po vykouření“ jedné jediné cigarety demonstrovat, kolik dehtu se zachytí v plicích.

Statistiky jednoznačně dokazují oprávněnost aktivit spojených s prevencí. Kouření ročně zabijí asi 6 milionů lidí, z toho v Česku kolem 18 000. Ročně náš stát sice vybere 50 miliard na DPH a spotřební dani z tabáku, ale zároveň 70 až 100 miliard nás ročně stojí náklady na léčení následků kouření.

„Každý kuřák má v pozdějším věku nějaký zdravotní problém spojený s kouřením, o kterém ale on sám určitě tvrdí, že to je věkem, pracovním prostředím, nebo něčím jiným. Určitě se ale plete“ komentuje dopad kouření primářka oddělení ARO Nemocnice Třebíč MUDr. Edita Richterová a dodává: „vždyť cigaretový kouř obsahuje asi 4000 různých chemických látek, z nich asi 200 je jedovatých a 40 karcinogenních. Kromě toho obsahuje i 2 radioaktivní látky.“

Nemocnice Třebíč proto v brzké době otevře speciální ordinaci „Centrum pro odvykání závislosti na tabáku“ zaměřenou na boj se závislostí a usnadňující odvykání kouření. Odborným garantem bude MUDr. Zdeněk Beránek: „Léčba závislosti či její prevence je jednou z nejvýznamnějších forem prevence onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. Přestat se pokouší až 80% kuřáků, ale bez pomoci to zvládnou cca jen 2%. Při spolupráci s odbornými centry je úspěšnost mnohem vyšší, roční abstinence dosahuje až 40%“. Pomoc v těchto centrech je bezplatná. Hradí ji zdravotní pojišťovny. Některé dokonce za návštěvu odvykacích poraden odměňují klienty „bonusem“. VZP je navíc partnerem  dnešní akce v Nemocnici Třebíč.

„Kouření má mnoho negativních dopadů jak na kuřáka samotného, tak i na jeho okolí, na tak zvané pasivní kuřáky“ tvrdí plicař MUDr. Beránek a doplňuje konkrétní příklady:“ Kouření podporuje např. vznik aterosklerózy a tím zvyšuje krevní tlak a riziko infarktu srdce nebo mozkové mrtvice, zvyšuje riziko srdečních arytmií, ischemické choroby dolních končetin někdy až s nutností amputace nohou, podporuje i vznik osteoporózy, plicní embolie u žen používajících hormonální antikoncepci a podílí se i na vzniku žaludečních vředů.“

V Česku přitom kouří zhruba 2 miliony lidí. Z toho 250.000 mladých do 18 let, mezi 15-18 letými kouří až 50%. Alarmující je, že s kouřením začínají již děti ve věku 12 až 13 let. Rakovina plic je jednoznačně tím nejhrozivějším důsledkem.                 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance