CVIČENÍ Letadlo 2014: Nemocnice Třebíč prověří traumatologický plán

4. června 2014 se Nemocnice Třebíč zapojí do plánovaného taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina s názvem Letadlo 2014. Simulovaná nehoda vojenského vrtulníku do obytné zóny si vyžádá šedesátku různě těžce zraněných, z toho pět mrtvých osob. Velké množství zraněných bude přijato Nemocnicí Třebíč, která v rámci tohoto cvičení svolá krizový štáb a přizpůsobí cvičně provoz schválenému traumaplánu. Do cvičení bude aktivně zapojen personál oddělení ARO, chirurgie, ortopedie, urologie, centrálních operačních sálů, RDG a další vč. technického personálu. Klienti na chirurgickém oddělení budou i během cvičení řádně ošetřeni, na ostatních odděleních bude z pohledu klientů zajištěn normální provoz. Patrný bude větší pohyb sanitních vozů,  na příjezdových cestách k nemocnici a v areálu nemocnice bude v době od 10:00 do 13:00 hodin regulována doprava. V této době se tedy mohou klienti nemocnice setkat s přechodným omezením dopravy.
Do cvičení bude v rámci Nemocnice Třebíč zapojeno 126 osob a prověřena bude především připravenost personálu na krizové situace, znalost činností a postupů při aktivaci traumaplánu a prověřeny budou časové intervaly plnění úkolů.

Marie Veselá, manažerka kvality
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance