Cvičení IZS v Nemocnici Třebíč


V úterý, dne 15. 2. 2011 si nemocnice v Třebíči po nějaké opět vyzkoušela svoji připravenost na řešení mimořádné události spojené s příjmem většího počtu zraněných. Cvičení integrovaného záchranného systému (IZS) mělo ověřit postup, taktiku a vzájemnou koordinovanost a komunikaci složek IZS kraje Vysočina při společném zásahu. Dále pak byly prověřeny kapacitní a technicko-organizačních možnosti nemocnice při ošetřování většího počtu zraněných.

Námětem cvičení byla simulovaná havárie – převrácení autobusu s větším počtem zraněných osob. Tuto roli sehráli figuranti z řad ZZS kraje Vysočina a studentů místní Střední zdravotnické školy.

Ověření realizace traumatologického plánu v Nemocnici Třebíč, jehož smyslem je zajistit mimořádné nasazení zdravotníků v krizových situacích, splnilo svůj cíl. Zaměstnanci nemocnice prověřili všechny části tohoto plánu, přičemž jsme s uspokojením zjistili, že bychom podobnou situaci zvládli i v případě skutečné havárie. Jednotlivé úkoly byly plněny dle harmonogramu činností tak, jak jsou pro tuto událost zakotveny v traumatologickém plánu. Byly zjištěny pouze drobné nedokonalosti, na jejichž odstranění se již pracuje.


Ing. Leoš Dostál
ředitel                       
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance