Činnost srdce měříme bezdrátově

Nemocnice Třebíč zakoupila za téměř 1,1 mil. korun telemetrický systém ke sledování EKG a dalších parametrů životních funkcí pacientů, které trápí onemocnění srdce.

Pacient již nebude závislý na kabelovém připojení k monitoru a může se volně pohybovat. Na tělo budou mít pacienti připojenou malou krabičku (telemetrickou jednotku), ve které končí EKG svody z povrchu těla. Zpracovaný signál vysílá jednotka bezdrátově do přijímače umístěného na určeném místě oddělení. Poté jsou naměřené hodnoty zobrazovány na monitoru a zároveň ukládány pro následné vyhodnocení. Telemetrie umožňuje efektivněji léčit arytmie, odhalovat příčinu kolapsových stavů a celkově zkracuje hospitalizaci mimo jiné tím, že výrazně redukuje dobu čekání nemocných na tato vyšetření, která se doposud prováděla tzv. holterem. Takových telemetrických jednotek má interní oddělení Nemocnice Třebíč pro naše pacienty v současné době připravených celkem deset, takže lze měřit parametry současně až u deseti klientů.MUDr. Martin Tesák, primář interního oddělení Nemocnice Třebíč, u monitoru s naměřenými hodnotami  Telemetrická jednotka 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance