Budoucnost areálu na ulici Družstevní

Kraj Vysočina, jako zřizovatel Nemocnice Třebíč projednal 9. 4. 2014 záměr prodeje bloku A i B panelového domu na ulici Družstevní v Třebíči. Nemovitosti měla dlouhodobě v užívání Nemocnice Třebíč. Objekt byl postaven v roce 1987 a původně sloužil jako internát zdravotnické školy, později jako oční oddělení a ambulance, LDN, ubytovna, technické zázemí. V současné době objekt vyžaduje, vzhledem ke svému stáří a nepravidelné údržbě, značné investice především do výměny oken, zateplení a do oprav střechy, na sklonku životnosti jsou výtahy. Nemocnice Třebíč objekt opustila a nepočítá s jeho budoucím využíváním. Veškeré provozy byly převedeny do areálu nemocnice, což má logistické, komunikační i ekonomické výhody.

Budovy na ulici Družstevní včetně pozemků jsou zbytným majetkem pro činnost Nemocnice Třebíč a vzhledem ke stavebně technickému určení a jejich dislokaci jsou nemovitosti nevyužitelné pro činnost jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. O převod nemovitostí do svého vlastnictví projevilo zájem, podle materiálů zveřejněných Krajem Vysočina, město Třebíč.

Ing. Eva Tomášová
ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance