Aktivity klinických logopedek

Klinické logopedky Nemocnice Třebíč se věnují i přednáškové činnosti. Obsahem té ve školce v Moravských Budějovicích byl vývoj řeči u dětí, představení základních řečových vad a průběh logopedické péče pod vedením klinického logopeda. Dále se rodiče dozvěděli mnohé o specifiku problematiky řečových vad v předškolním věku, o poruchách pozornosti, nebo vlivu moderních technologií a inkluzi dětí s kombinovanou vadou do běžných MŠ a ZŠ. Nechyběla ani debata, představení logopedické ambulance při Nemocnici Třebíč a poskytnutí kontaktů.


     
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance