Akreditace Nemocnice Třebíč

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace úspěšně obhájila statut akreditovaného zařízení a opětovně získala certifikát o udělení akreditace a to na období dalších tří let s platností do 12. 6. 2021.
Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je prováděno nezávislou autoritou, která má k této činnosti uděleno oprávnění ministerstvem zdravotnictví ČR.

Více informací získáte zde – „Kvalita a bezpečí“.


Certifikát akreditace 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance