Abrahámoviny v Moravských Budějovicích

V pátek 7. 12. v odpoledních hodinách se v Moravských Budějovicích sešli zástupci vedení Nemocnice Třebíč v čele s ředitelem Ing. Leošem Dostálem, starosta Moravských Budějovic Ing. Vlastimil Bařinka a mnoho hostů, aby si slavnostně připomněli padesátileté výročí založení a provozování Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN). Mezi pozvanými nechyběl ani čestný host, MUDr. Mirko Večeř, který toto zařízení zakládal a vedl od roku 1962 do 1990. Dále pak minulý primář MUDr. Josef Pařenica i ten současný MUDr. Bohumil Pavlíček, CSc., a primáři a vrchní sestry z ostatních oddělení Nemocnice Třebíč včetně zaměstnanců LDN.

Po úvodních slovech ředitele nemocnice a starosty města zavzpomínal na počátky tohoto oddělení pamětník a první primář, MUDr. Mirko Večeř. Za pozornost např. stojí, že LDN začala jako první zapisovat do zdravotnické dokumentace dodržování pitného režimu pacientů. S historií léčebny seznámila přítomné vrchní sestra Marie Dohnálková.

Provoz léčebny dlouhodobě nemocných byl zahájen 1. prosince 1962 v budově bývalého okresního úřadu. V této budově s vlastní zahradou a nyní už i bezbariérovým přístupem funguje dodnes. Počty lůžek LDN se postupně snižovaly, nejprve na 111 lůžek, v roce 2006 na 80 lůžek, kdy byla část lůžek převedena do LDN Třebíč a v roce 2011 bylo uzavřeno 10 lůžek z důvodu otevření více pokojů pro lůžka sociální. V současné době léčebna disponuje 50 lůžky zdravotnickými a 20 lůžky sociálními. LDN poskytuje následnou péči převážně pacientům staršího věku s průměrem 77 let. Ročně je hospitalizováno kolem 500 nemocných s průměrnou ošetřovací dobou 47 dnů. Klienti jsou přijímáni na základě doporučení praktického lékaře nebo překládáni z jiných oddělení nemocnice.

Od srpna 2009 byla v LDN zřízena lůžka sociální péče. Jejich počet byl v roce 2011 zvýšen ze šesti na dvacet. Na sociální lůžka jsou přijímáni klienti na základě žádosti a doporučení ošetřujícího lékaře, který ukončí hospitalizaci danou zdravotními důvody a doporučí pobyt na sociálním lůžku. Smyslem je poskytnout kvalitní pobytové sociální služby lidem s relativně stabilizovaným zdravotním stavem, kteří již nevyžadují každodenní lékařskou péči. Vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez cizí pomoci, která je však pro ně v domácím prostředí nedosažitelná a trvalé řešení např. v rámci domova důchodců je problematické z kapacitních důvodů.

Ke kulatému výročí se tedy připojujeme upřímnou gratulací a přejeme zaměstnancům uspokojení z jejich nelehké práce a klientům LDN jen tu nejlepší péči, ohleduplnost, úctu a úsměv.


Úvodní slovo ředitele Nemocnice Třebíč, Ing. Leoše Dostála (Foto: Vlastimil Smetana)  MUDr. Mirko Večeř (Foto: Vlastimil Smetana)  Slavnostní přípitek (Foto: Vlastimil Smetana)  Pacienti LDN (Foto: Vlastimil Smetana) 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance