„Purkyňky“ vzdělávají lékaře nemocnice i externí

Cyklus přednášek a seminářů s názvem „Purkyňky“ zajišťuje vzdělávání lékařů Nemocnice Třebíč i externích odborníků. Jednou měsíčně Spolek lékařů v Třebíči a OS ČLK Třebíč připravuje seminář, kde jsou přednášejícími zaměstnanci nemocnice i vybraní odborníci z jiných nemocnic. Cílem je především zvýšení vzdělání lékařů a informování o novinkách v oborech.

„Ve středu 27. 4. 2016 bude akce věnována Krvácení při léčbě novými orálními antikoagulancii, v květnu Léčbě chronických ran a Fabryho chorobě, na kterých budou přednášejícími zaměstnanci nemocnice,“ rekapituluje jeden z organizátorů MUDr. Jan Lacko: „v červnu bude přednášejícím MUDr. Ladislav Kabelka, primář Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč  a věnovat se bude novinkám v paliativní medicíně.“  Organizátorům se daří akreditovat semináře a jsou tak započítávány do povinného celoživotního vzdělávání lékařů dle požadavků České lékařské komory. To je možné i díky podpoře vedení Nemocnice Třebíč.

„Podobné aktivity pochopitelně velice vítáme“, komentuje cyklus ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová: „umožňuje to i zvýšení prestiže jednotlivých oddělení, ale také mezioborové setkání lékařů a možnost neformálních diskuzí.“ Odborný program semináře je vždy plně v kompetenci pořádajícího oddělení, ambulance, či lékaře. Zájem „mimonemocničních“ odborníků pořadatelé vítají a jsou případně připraveni zasílat pravidelné informace a zvát je.    

Rozpis termínů:
  • 27. 4. 2016: Krvácení při léčbě novými orálními antikoagulancii – přednášející MUDr. Alena Havlíčková
  • 10. 5. 2016: Léčba chronických ran – přednášející MUDr. Ondrej Priečko
  • 11. 5. 2016: Fabryho choroba – přednášející MUDr. Hana Chmelíčková
  • 1. a 15. 6. 2016: Paliativní péče na Třebíčsku I a II – přednášející prim. MUDr. Ladislav Kabelka
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance