05.04.2014 Kraj Vysočina schválil pro nemocnici 27,5 miliónu korun

Zastupitelstvo Kraje Vysočina 1. 4. 2014 schválilo poskytnutí příspěvku Nemocnici Třebíč na provoz s určením na úhradu závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům. Při rozdělení výše peněžních prostředků bylo zohledňováno několik významných ukazatelů. Jedním z nejdůležitějších byl výsledek hospodaření minulých účetních období včetně výsledku hospodaření běžného účetního období nemocnice k 31. 12. 2013 a meziroční pokles výnosů od zdravotních pojišťoven na základě úhradové vyhlášky pro rok 2013. Mezi další parametry patří výše obratu (výnosy) nemocnice, výše poskytnutých příspěvků na provoz, investičních dotací v letech 2003-2013, celková výše výdajů investičních projektů řešících výstavbu nebo rekonstrukci nemocničních pavilonů a pořízení zdravotnických přístrojů, které byly spolufinancované z ROP NUTS II Jihovýchod nebo jiné investiční výdaje plně financované z rozpočtu kraje. Při dělení peněz bylo také přihlíženo na aktivity managementů nemocnic směřujících k dosažení vyrovnaného hospodaření.

Mimořádná dotace se týká všech pěti krajských nemocnic a je vázána na úhradu finančních závazků nemocnic vůči dodavatelům. Kraj uvolnil celkem 43,5 milionu korun z přebytku loňského hospodaření, zbytek nemocnice získají odpuštěním splátek půjček, které mají od kraje.
V případě Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace jde o částky:
15 miliónů korun odpuštění půjčky schválené v červnu loňského roku
12,5 miliónu korun příspěvek na provoz
Peníze schválené krajským zastupitelstvem výrazně pomohou Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci při splácení pohledávek dodavatelů. Více informací zde >>

Ing. Eva Tomášová
ředitelka

 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance