Ambulance | Sociální sestra

Umístění: dne 16. 10. 2015 byla ordinace přestěhována z budovy A1 do budovy N 1. podzemní podlaží, vchod z boku budovy.Sociální  práce ve zdravotnictví je oblastí, kde se prolíná péče zdravotní a sociální. Do péče jsou přijímáni klienti nahlášeni ze všech oddělení nemocnice, rovněž klienti nemocnice, kteří sami požádají o pomoc nebo prostřednictvím zdravotní sestry, rodiny či jiné osoby.


Sociálně zdravotní sestra pomáhá při řešení sociálních problémů klienta, pokud není schopen svoji situaci řešit vlastními silami, rodina mu nemůže či nechce tuto pomoc poskytnout, nebo je osamocen.


-        poskytuje informace o sociálních dávkách (příspěvek na péči, hmotná nouze)


-        poskytuje informace o sociálních službách (domovy pro seniory, ústavy      


         sociální péče,  pečovatelské služby, ubytovny, azylové domy atd.)


-        individuálně pomáhá při podání žádosti o dávku


-        pomáhá při podání žádostí na domovy pro seniory, pečovatelské domy


-        v zájmu klienta spolupracuje s rodinou a s různými organizacemi dle potřeby 


         (léčebny dlouhodobě nemocných, ubytovny, městské úřady, úřady práce,


         pečovatelské služby, domácí ošetřovatelská péče, organizace poskytující


         terénní ambulantní a pobytové sociální služby atd.)


-        spolupracuje s Intervenčním centrem Kraje Vysočina na případech domácího


         násilí (např. při zjištění domácího násilí u seniora)


-        podílí se na činnostech spojených s přemisťováním novorozenců ze 


         sociálních  důvodů do Dětských centerÚřední hodiny sociální sestry:


Po    7:00 - 9:00 hodin
Út     u klientů hospitalizovaných na  lůžkových odděleních v nemocnici
St     7:00 - 9:00 hodin    14:00 - 16:00 hodin
Čt     u klientů hospitalizovaných v LDN M. Budějovice
Pá    7:00 - 9:00 hodin


Kontaktní osoba


Bc. Martina Zimolová


Telefon: 568 809 369
               568 421 301
               739 455 461

 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance