Ambulance | Hematologická a odběrová

Umístění: Purkyňovo nám. 2 / budova L

Součástí ambulantní části je hematologická ambulance, denní stacionář a odběrová ambulance.

Spektrum poskytované péče:

1. V hematologické ambulanci se provádí diagnostika, léčba a dispenzarizace nemocných s hematologickými, hematoonkologickými chorobami a poruchami krevního srážení (anemie, poruchy leukocytárního systému, krevních destiček, lymfoproliferativní a myeloproliferativní onemocnění). Je zde zajištěna standardní hematologická péče včetně aplikací transfúzních přípravků a krevních derivátů.
Lékaři pracující na ambulanci zajišťují také konsiliární vyšetření pro jednotllivá oddělení nemocnice v oblasti hematologické problematiky.

2. Na denním stacionáři se pacientům ambulantně podávají transfúzní přípravky a krevní deriváty. Pacienti dochází do stacionáře k infúzní terapii, venepunkcím a k provedení některých diagnostických zákroků (sternální punkce, trepanobiopsie).
Stacionář je využíván také k podávání infúzní vazodilatační terapie na základě indikace cévního chirurga.
Denní stacionář má 5 lůžek a 2 křesla. Po podání léčby, či provedení zákroku pacienti ve stabilizovaném stavu odcházejí domů, což pacienti nevyžadující hospitalizaci velmi ocení.

Diagnostika a léčba krevních chorob vyžadující intenzivní hematologickou péči včetně transplantace kostní dřeně, periferních kmenových buněk a léčba komplikovaných poruch hemostázy je prováděna po domluvě ve vysoce specializovaných hematologických pracovištích. Pro pacienty naší spádové oblasti jsou jimi zpravidla II. interní hematoonkologická klinika a Oddělení klinické hematologie ve FN Brno - Bohunice.
Odbornou péči pro pacienty naší ambulance zajišťují také externí lékaři z II. interní hematoonkologické kliniky FN Brno - Bohunice:
Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
MUDr. Libor Červinek, Ph.D.
MUDr. Barbora Weinbergerová

Péči o pacienty zajišťují 3 zdravotní sestry.

3. V odběrové ambulanci se provádí odběry biologického materiálu dle požadavku lékařů jednotlivých ambulancí nemocnice, některých externích lékařů a také odběry pro zájemce o laboratorní vyšetření za úplatu (samoplátce).

Při požadavku vyšetření na HIV na vlastní žádost klienta za úplatu  z důvodu vystavení certifikátu (např. pro výjezd do zahraničí)  - je krevní odběr proveden cestou odběrové ambulance nemocnice, pokud klient žádá vyšetření na HIV z důvodu kontroly zdravotního stavu (např. si je klient vědom rizikového chování v uplynulém období) - je odběr krve proveden cestou kožní ambulance nemocnice.


Přístup do této ambulance je samostatným vchodem v pravé části budovy "L".

Kontakty:
  • Objednávání pacientů do hematologické ambulance: tel. 568 809 223
  • Staniční lékař hematologie: MUDr. Alena Havlíčková tel. 568 809 543; email: ahavlickova@nem-tr.cz
  • Lékař hematologie: MUDr. Marie Šlechtová tel. 568 809 543 nebo 362; email: mslechtova@nem-tr.cz
 

Fotogalerie

                   
 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance