Zprovozněn obousměrný vjezd do nemocnice přední bránou, parkování

Vážení pacienti, od středy 8. 6. 2022 je opět zprovozněn obousměrný vjezd do nemocnice a výjezd z nemocnice přední bránou kolem operačních sálů. Výjezd zadní bránou již není možný.

Platební automat je přemístěn do přední části areálu před budovu O.

Dodržujte, prosím, dopravní značení, děkujeme. Parkujte na místech k tomu vyhrazených.