Zákaz návštěv

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v našem regionu (COVID-19) vyhlašuje Nemocnice Třebíč od 21. 9. 2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, otců u porodu a doprovodu dětí.

U oddělení ARO, JIP, LDN budou návštěvy povoleny individuálně dle domluvy s ošetřujícím lékařem. U těchto pacientů musí navštěvující osoba splnit tyto podmínky:

  • Navštěvující osoba nemá příznaky onemocnění COVID-19.
  • Navštěvující osobě změříme teplotu, která nesmí přesáhnout 37° C.
  • Navštěvující osoba není v karanténě.
  • Navštěvující osoba musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest na nose a ústech (ústenku), se kterou se dostaví.
  • Navštěvující osoba musí podstoupit hygienickou dezinfekci rukou.