Testování samoplátců

Nemocnice Třebíč spustila testování samoplátců.

K vyšetření na COVID-19 pro samoplátce je možné se objednat pouze přes webovou stránku odbery.kr-vysocina.cz, kde si zájemci vyberou čas a místo odběru a zvolí si způsob platby.

Bez předchozí registrace a platby nebude možné test provést.

Veškeré instrukce k platbě i potvrzení termínu a času odběru přijdou registrovanému zájemci o testování v SMS a do e-mailu. Potvrzení o výsledku vyšetření na formuláři Ministerstva vnitra bude ve zmíněné aplikaci k dispozici zpravidla do 48 hodin po odběru.

Cena: 1674 Kč.

Testování samoplátců v Nemocnici Třebíč je možné ve dnech:

PONDĚLÍ    12:00 – 14:00

ČTVRTEK   12:00 – 14:00


 

Pokyny:

 

  • ODBĚR SE PROVÁDÍ Z AUTA
  • VJEZD I VÝJEZD ZADNÍ BRÁNOU (Z ULICE SPORTOVNÍ)
  • PŘIPRAVTE SI 1 DOKLAD TOTOŽNOSTI (PRŮKAZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEBO JINÝ DOKLAD TOTOŽNOSTI)
  • NUTNÁ ROUŠKA
  • VÝSLEDKY DOSTUPNÉ DO DVOU DNŮ