Průzkum hospitalizovaných pacientů

Průzkum hospitalizovaných pacientů (na dětském odd. i doprovodů u dětí mladších 15 let).

Hlasovat je možno elektronicky či vyplněním tištěného dotazníku (a vhozením do schránky určené k průzkumu).

Průzkum probíhá od 15. 9. do 15. 10. 2020.

Pokud bude pacient (doprovod dítěte) chtít hlasovat elektronicky, je nutné zadat heslo (sdělíme na vyžádání).

 

Dotazník spokojenosti pacientů – Doprovod dětí (zde).

Dotazník spokojenosti pacientů (zde).