Zákaz návštěv stále trvá, u doprovodu dětí a otců u porodu je nutné provedení antigenního testu

Dovolujeme si informovat, že s ohledem na epidemiologickou situaci bude přítomnost třetí osoby (třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti) u porodu podmíněna negativním POC Ag testem a použitím respirátoru FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilku.

Toto opatření platí i pro doprovod dítěte. POC Ag test vám provede zdravotnický pracovník na daném pracovišti.

Ag test nemusíte podstoupit v případě, že jste absolvovali 48 hodin před doprovodem Ag test nebo RT-PCR s negativním výsledkem a doložíte o tom doklad.

Nebo jste osobou, která v době 90 dní přede dnem doprovodu prodělala onemocnění COVID-19 a doložíte o tom doklad.

Vzhledem k vysokému počtu COVID-19 pozitivních pacientů i nadále trvá zákaz návštěv - mimo doprovodu dětí, otců u porodu a návštěv pacientů v terminálním stavu (vždy po předchozí individuální domluvě s ošetřujícím lékařem).


Děkujeme za pochopení.