Očkování vysoce rizikových pacientů z důvodu jejich zdravotního stavu

Radou vlády pro zdravotní rizika bylo rozhodnuto o umožnění očkování vysoce rizikových pacientů v očkovacích místech prostřednictvím registrace v centrálním rezervačním systému, a to pomocí unikátního kódu, který tito pacienti obdrží od lékařů specializovaných pracovišť a ambulantních specialistů Nemocnice Třebíč, p.o., v jejichž péči se nacházejí.

V současné chvíli je z technického a právního hlediska možnost registrace prioritizovaných pacientů pomocí kódu jedinou efektivní možností, aby se tito mohli do centrálního rezervačního systému hlásit k očkování a současně aby byla potřeba jejich prioritního očkování potvrzena lékařem, který zná jejich zdravotní stav.

Pacienti, kteří mají zájem o očkování a patří k osobám ohroženým covidem-19 z důvodu jejich zdravotního stavu, mohou obdržet od svého lékaře obdržet unikátní kód,  a v době jeho platnosti, která je aktuálně omezena do 30. 4. 2021, jej  použít k registraci k očkování přes centrální rezervační systém (https://crs.mzcr.cz).
Nemocnice bude poskytovat tento unikátní kód pacientům dle zdravotní indikace pouze pacientům s diagnózami a zdravotními stavy určenými v dané fázi očkování, a to tak, aby bylo co nevíce zamezeno jejich užití neoprávněnou osobou, tedy způsobem neumožňujícím veřejné seznámení se s kódem daného pracoviště (nejlépe v sms, e-mailu, při návštěvě lékaře apod.). Na očkovacím místě se pak pacient musí prokázat poslední lékařskou zprávou potvrzující dané onemocnění. Není přitom třeba, aby mu zpráva byla za tímto účelem speciálně vystavována. Bez této zprávy nebude pacientovi na očkovacím místě umožněno očkování.

Diagnózy (zdravotní stavy) jsou rozděleny do dvou stupňů rizika podle pravděpodobnosti vážného průběhu covid-19 pojícího se s danou diagnózou. Seznam diagnóz (zdravotních stavů) podle Metodického pokynu pro očkovací kampaň byl doplněn o bližší specifikaci rizikových zdravotních stavů od příslušných odborných společností. Tento seznam je přiložen.V tuto chvíli dojde k předávání  kódů pouze osobám ve skupině „chroničtí pacienti – vyšší priorita“.